Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Τεχνική Υποστήριξη

Θα πρέπει να συνδεθείτε με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό για να έχετε πρόσβαση στην εφαρμογή