Αρχείο Ιουλίου 2024

ΤίτλοςΗμερομηνία
Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και Χάραξη Οδών» (APP 38849) προκειμένου να προβεί στον ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής 18 Ιουλ 2024
Προκήρυξη θέσεων για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Συστήματα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» (M.Sc.)12 Ιουλ 2024
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Πράξη Συγκρότησης Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και Χάραξη Οδών» (APP 38849)11 Ιουλ 2024
ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και Χάραξη Οδών» (APP 38849)10 Ιουλ 2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ -ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ02 Ιουλ 2024

Sitemap

Κορυφή σελίδας