Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του Τμήματος ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, (θητεία 1/1/2024-31/12/2024).

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας